Make your own free website on Tripod.com
Vinterfåglar
 
 
Notera: följande ljudfiler är hämtade ifrån Alberto Masi hemsida om Europeiska fålgersånger.
 
Under vårterminens kyliga början gjorde barnen fältstudier och fråge besvaringar på följande fåglar:
 
Sparvugglan (Glaucidium passerinum)
 
Var finns sparvugglan?
Sparvugglan lever i norra och mellersta Sverige. Den bor i olika blandskogar.
 
Vad äter den?
Sparvugglan äter sorkar, möss näbbmöss och vissa små fåglar.
 
Hur bygger den bo?
Den använder gamla hackspetts bon. På så sätt sparar den mycket tid och arbete.
 
Hur många ägg lägger den?
Den lägger 3-8 vita ägg. Den häckar i April. Det tar 28 dygn för höna att ruva äggen.
 
Hur ser den ut?
Sparvugglan är stor som en domherre, mörkbrun på ovansidan, med gulvita fläckar på
huvud, nacke, rygg och vingar.
Stjärten är brun med ljusa tvärband, undersidan vit med bruna fläckar. De båda könen
har likadan fjäderdräkter.
 
Vad vet vi mera?
Flykten är båg formlig och ugglan slår ofta till i en trädtopp där den sitter och svänger
stjärten i sidled.
Vanligaste lätet är en domherrelik vissling. Dessutom pipande och svirrande läten.

Av: Elin och Petter
 
 
Domherren
 
Var finns fågeln?
På vintern i en gran och på sommaren i skogen.
 
Vad äter den?
Rönnbär, bär, frön och knoppar.
 
Hur bygger den bo?
Den flätar boet av kvistar, rottrådar och lavar.
 
Hur många ägg lägger den?
Den lägger 4-6 ägg. Äggen är 17mm. Och spräckliga.
 
Vilka fiender har den?
Det är katten och sparvhök.
 
Hur ser fågeln ut?
Domherre har svart mössa och rött bröst.
Den har vita band på vingarna. Domherren är en finkfågel.
Domherren är lätt att känna igen, man ser den mest på vintern.

Av: Katarina och Elin
 
 
Talgoxe
 
Var finns fågeln?
Den finns mest i löv och blandskogar men även i barrskog.
 
Vad äter den?
Den äter insekter och talgfrön.
Den bygger bo hur som helst.
 
Hur många ägg får den?
Den lägger 8 till 10 ägg.
 
Vilka fiender har den?
Katt och räv.
 
Vad vet vi mera?
Talgoxarna tar väl vara på värmen under vintern för att överleva
under stränga nätter.

Av: Isabella och Therese
 
 
Sparvhök
 
Var finns fågeln?
Den finns utspridd över hela Sverige, gärna i städer och på åkrar.
 
Vad äter den?
Sparvhöken äter gärna möss och små fåglar.
 
Hur bygger den bo?
Sparvhöken bygger av ris sitt bo gärna i en tät gran.
 
Hur många ägg lägger den?
Den lägger 3-7 ägg. Äggen är mörkbruna spräckliga och är ungefär 4cm stora.
 
Hur ser fågeln ut?
Hanen är mindre än honan med blågrå rygg och rödbrunt tvärbandad undersida. Honan har brungrå rygg och
gråbrunt undersida.
 
Hur låter den?
Hanen har ett skarpt ki-ki-ki -ki, honan ett djupare ke-ke-ke-ke-ke.
 
Vilka fiender har den?
Den enda fiende är när maten tryter.
 
Vad vet vi mer?
Den jagar vid ett fågelbord på vintern. Den sitter i ett träd och väntar på rätt tillfälle.
Av: Tobias och Lage
Nötväcka
 
Var finns fågeln?
Den finns i lövskogar i södra Sverige. Oftast där det finns gamla ekar.
 
Vad äter den?
Den äter insekter nötter och solros frön.
 
Hur bygger den bo?
Den bor i ett trädhål och täter ingången med lera så att den blir lagom
stor.
 
Hur många ägg lägger den?
Den lägger 6-8 ägg, dem ruvas i ca 2 veckor.
 
Hur ser fågeln ut?
Den har ett stort huvud och rak näbb, och är spolformig.
 
Vad vet vi mera?
Den kan gå ner för ett träd med huvud först.

Av. Maja och Jesper.
 
Stjärtmes
 
Var finns fågeln?
Den lever i strandskogar, hagar och skogs bryn över hela landet.
 
Vad äter fågeln?
Den äter små insekter ,larver och spindlar.
 
Hur bygger den bo?
Den bygger av mossa, lavar, hår och fjädrar. Boet är päron format.
 
Hur många ägg lägger fågeln?
Den lägger 7-12 ägg, ruvas 2 veckor.
 
Hur ser fågeln ut?
Vit huvud mycket liten liknar en liten boll med en lång svart vit stjärt.
Av: Elinor och Olivia
Större Hackspett.
 
Var finns fågeln?
Den finns i hela Europa.
 
Vad äter den?
Den äter fågelungar, myggor, insekter ,frö från kottar, talg nötter.
 
Hur bygger den bo?
Den bygger boet i en trädstam. Det kan vara 40 cm djupt.
 
Hur många ägg lägger den ?
4-8 ägg , ruvar 11-12 dygn.
 
Vilka fiender har den?
Ekorre och duvhök.

Av: Ellinor och Lina.
 
Blåmes
 
Var finns blå mesen?
I lövskog parker och trädgårdar.
 
Vad äter den?
Den äter larver spindlar insekter, björkfrö, rönnbärskärnor. Vinter tid letar gärna i vassen och fågelbordet.
 
Var bygger blå mesen sitt bo?
I ett ihålig träd. Gärna ett hål som hackspetten har gjort.
 
Hur många ägg lägger den?
15 ägg i en kull kan en blå mes lägga.
 
Vad vet jag mera?
Hanens blåa huvud är mer ultraviolett som bara honan kan se och uppfatta.
Av: Evelina och Martina
 
Koltrast
 
Var finns fågeln?
Skogar parkar trädgårdar städer.
 
Vad äter den?
Den äter mask och larver och frukt och bär.
 
Hur bygger den bo?
Av lera och torkat gräs, ofta i en gren klyka av ett lövträd.
 
Hur ser den ut?
Hanen är svart som kol och har gul näbb. Honan är mörkbrun med brun näbb och ben.
 
Hur många ägg lägger fågeln?
4-5 ägg
 
Vilka fiender har den?
Katt Ekorre, Skata och kråkan plundrar gärna boet
 
Vad vet vi mera ?
Koltrasten kan faktiskt höra en daggmask krypa nere i jorden under gräset. Den kan hoppa jämn fota.
Koltrast är Sveriges nationalfågel.
Av: Jimmy och Sebastian.


Fåglar överlever vintern på olika sätt.
En del måste flytta därför att det är kallt vattnet fryser och det finns inte något mat såsom insekter.
En del fåglar kan leva kvar i Sverige därför att dem äter knoppar, frön, bär och nötter och människor
lägger ut mat på fågelbordet. Deras fjäderdräkt är mycket tjockare och är anpassad att klara hård kyla.
 
Bakåt